jak układać kostkę brukową

I.  Korytowanie
Usunąć do właściwego poziomu wierzchnią warstwę gruntu (humusu). Wyrównać i zagęścić dno wykonanego koryta.
II.  Podbudowa
Wykonać właściwy rodzaj podbudowy dla:

1.  Chodników, ścieżek rowerowych, deptaków:
- kostka brukowa gr. 6 cm, kostka granitowa, płytki gr. 5 i 7 cm
- podsypka piaskowa gr. 3 cm
- podbudowa żwirowa (utwardzona) gr. 5 cm

2.  Dróg osiedlowych:
- kostka brukowa gr. 8 cm, kostka granitowa
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
- podbudowa z betonu B-7.5 (lub tłucznia) gr. 10 cm

3.  Dróg:
- kostka brukowa gr. 8 cm i 10 cm, kostka granitowa
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
- podbudowa z betonu B-10 (lub tłucznia) gr. 15 cmIII.  Ułożenie
Na tak przygotowane podłoże układa się kostki brukowe według wcześniej wybranego wzoru. Koski posiadają wypusty pozwalające utrzymać ok. 3 mm grubości spoiny. Jeśli zachodzi taka potrzeba należy kostkę przecinać na odpowiednich gilotynach lub przy użyciu pił do betonu.
IV.  Ubicie
Po ułożeniu należy kostkę ubić przy pomocy wibratora płytowego wyposażonego w płytę z wulkolanu lub gumy.
V. Uzupełnienie spoin
Powstałe spoiny wypełnić suchym i przesianym piaskiem o granulacji 0 - 3 mm, na przykład przez wmiecenie przy użyciu szczotki.
Uwaga!
Powyższe metody wykonania podbudów dotyczą tylko układania kostki na gruntach piaszczystych i żwirowych. W przypadku gruntów gliniastych należy dodatkowo wykonać warstwę odsączającą (20 do 60 cm). Prawidłowa, z odpowiedniego materiału wykonana podbudowa oraz zgodne z zasadami sztuki brukarskiej ułożenie kostki to podstawowy warunek trwałości nawierzchni z kostki brukowej.
Zasada układania z trzech palet:
Składniki naturalne używane do produkcji kostki nie są całkowicie jednorodne, co powoduje występowanie różnic w kolorystyce finalnego produktu. Aby uniknąć różnic w odcieniach kolorów (szczególnie widocznych na większych powierzchniach), w trakcie układania powinno się mieszać kostkę z trzech różnych palet.Skapol Sp. z o.o. * ul. Starogardzka 42-44 * 83-010 Straszyn* tel/fax. 58 588 22 44 * tel. 664 123 555* biuro@skapol.pl